VerandermoeheidOntwikkelingen gaan snel, zowel binnen als buiten de organisatie. En om mee te kunnen in de stroom van ontwikkelingen is het vaak een bittere noodzaak om te veranderen. Vernieuwde doelstellingen hierbij zijn bijvoorbeeld: verbetering van de cliëntenservice, omzetverhoging of verbeteren van de concurrentiepositie.

Veranderingen zijn in menige organisatie aan de orde van de dag. Regelmatig verzuchten leidinggevenden dat hun team zo zachtjes aan verandermoe is geworden. Sterker nog: zij hebben soms zelfs een allergie tegen veranderingen gekregen. Slechte ervaringen met verandertrajecten ligt hier regelmatig aan ten grondslag of de ervaring dat een verandertraject niet werkte en langzaam een zachte dood stierf. Dit soort ervaringen roept weerstand op.

Het positieve nieuws is dat mensen van nature wel in zijn voor veranderingen. We gaan met z’n allen maar al te graag mee met nieuwe trends op gebied van mode, wonen, vakanties maar ook qua banen en de daarbij behorende uitdagingen. Bijna niemand blijft nog zijn hele carrière bij één werkgever. Wat hebben mensen dan nodig om positief met veranderingen om te gaan? Hieronder geef ik 4 tips.

Tip 1: zorg voor een goed veranderverhaal 

Een goed veranderverhaal laat de noodzaak van een organisatieverandering zien. Geef bij voorkeur geen opsomming van alleen droge feiten al dan niet opgeleukt met een power point presentatie en cijfers. De praktijk leert dat van een dergelijke presentatie van het veranderverhaal slechts weinig mensen gemotiveerd raken. Een goed verhaal met de juiste ingrediënten spreekt meer tot de verbeelding.

Benoem eerlijk en duidelijk het probleem dat met de verandering opgelost moet worden. Het moet een gevoel van urgentie creëren. Het dient het probleem van alle betrokkenen te worden, zodat we dat probleem met z’n allen op willen gaan lossen.

Zorg ervoor dat de meerwaarde van de verandering zichtbaar wordt. Wat is de meerwaarde voor de cliënten? Wat is de meerwaarde voor de organisatie? En minstens zo belangrijk: wat is de meerwaarde voor de medewerkers? In het veranderverhaal gaat het voor maximaal 20 procent over wat de verandering gaat betekenen voor de organisatie. 80 procent van het verhaal gaat over de betekenis voor de medewerker. Zoveel? Ja, zoveel. Wanneer de medewerkers een duidelijk beeld krijgen bij wat het voor hen betekent, zal gaan kosten en hen op zal leveren gaat het proces vorm krijgen en dit draagt bij aan het vergroten van het commitment. 

Tip 2: draagvlak creëren 

Bij het horen van een verhaal over verandering zal menig toehoorder zich afvragen: W H I D A ? Wat Heb Ik Daar Aan? Akkoord gaan met een verandering is net zoiets als besluiten om iets wel of niet te kopen. Dat doe je alleen als het voldoende voordelen oplevert.

Benoem ook de moeilijkheden die te verwachten zijn. Er zullen de nodige hindernissen op het pad komen. Dat zal voor niemand een verrassing zijn. Het schept juist vertrouwen wanneer je laat zien dat je weet welke moeilijkheden mogelijk te wachten staan.

Ruimte voor interactie en het aanmoedigen van meedenken én liefst meebeslissen over hoe het probleem opgelost gaat worden, zorgt voor draagvlak. Zo wordt het ook hun project en niet slechts een van bovenaf opgelegde opdracht.

Tip 3: geef ruimte voor eerdere fouten 

Wanneer er bij eerdere verandertrajecten zaken fout zijn gegaan dan zal dat bij menig teamlid zijn blijven hangen. Oud zeer valt niet weg te poetsen door het er niet over te hebben. Geef – waar mogelijk – ruimte om deze eerdere fout(en) bespreekbaar te maken. Wat ging er fout en waarom? Hoe kunnen we dat deze keer voorkomen? Op deze manier wordt voorkomen dat ‘oude wonden weer gaan ontsteken’. 

Tip 4: vier successen 

Er zal tijdens het verandertraject ongetwijfeld meerdere momenten zijn waarop tussentijds succes wordt geboekt. Het is belangrijk om met elkaar daar aandacht aan te besteden. Dat hoeft niet groots of langdurig, maar met elkaar een YES moment hebben stimuleert om door te gaan met het verandertraject. Zet waar mogelijk vooruitgangen in het traject bijvoorbeeld op het intranet van het bedrijf. Dat levert positieve energie op.

 Handtekening groen transparant