SecretsWat maakt een team tot een succesvol team? Niet alleen leidinggevenden of directeuren, maar ook medewerkers stellen mij deze vraag met enige regelmaat. Is het de perfecte mix van teamleden? Is het een team met allemaal “high potentials”? Is het de manager met uitmuntende leiderschapskwaliteiten?  In dit artikel deel ik 5 secrets die je altijd tegenkomt bij een succesvol team.

 

Humor

Humor is een onderschat onderdeel van succes. Voor veel mensen – zeker bij kenniswerkers – is hun vak een serieuze aangelegenheid. Maar dat betekent nog niet dat er geen plek of reden kan zijn voor humor en een beetje plezier. Humor verlaagt namelijk stressgevoel en verbindt mensen. Wanneer binnen een team ruimte is voor humor en voor een gezonde dosis zelfspot, ervaren mensen meer verbondenheid en vertrouwen met elkaar. Teamleden zijn dan o.a. sneller bereid de helpende hand naar de ander uit te steken.

Open communicatie  

Communicatie is er binnen de meeste teams wel. Open communicatie gaat echter veel dieper. Dat gaat o.a. over:

  • je mening durven en kunnen geven
  • elkaar feedback durven en kunnen geven
  • gevoelens durven en kunnen uitspreken
  • elkaar respecteren

Open communicatie is belangrijk voor een prettig werkklimaat, een leeromgeving waarin vertrouwen heerst. Een omgeving waarin mensen eerlijk kunnen zijn en niet bang hoeven zijn om fouten te maken of voor gek worden gezet.

Luisteren

Echt luisteren naar elkaar is één van de belangrijkste secrets van een succesvol team. Het lijkt misschien een vaardigheid die we toch allemaal wel bezitten, maar het is een valkuil in veel teams. We denken vaak aan een half woord al genoeg te hebben en trekken direct een conclusie. We doen dit omdat we (te) gehaast zijn of het vervelend vinden om door te vragen. Echt luisteren betekent: met onverdeelde aandacht luisteren, letten op verbale en non verbale communicatie en als het nodig is doorvragen. Horen wat er gezegd of juist niet gezegd en bedoeld wordt.

Emoties delen

De 4 meest voorkomende emoties op het werk zijn: boosheid, angst, vreugde of verdriet. In de Nederlandse cultuur zijn we niet zo gewend om onze emoties te laten zien of delen met onze collega’s. We zijn al snel bang om als zwak, arrogant of zelfs labiel te worden gezien. Wanneer emoties opgekropt worden, is de kans groot dat de spanning overslaat op de overige teamleden. Wanneer binnen het team ruimte en veiligheid is voor het kunnen uiten en delen van de emoties, ervaren mensen meer verbondenheid en begrip.

Conflicten zakelijk houden 

Waar wordt samengewerkt ontstaan zo nu en dan conflicten. Dat geldt ook voor succesvolle teams. De manier waarop met een conflict wordt omgegaan maakt het verschil. Ten eerste is het belangrijk dat conflicten niet krampachtig vermeden moeten worden. Want een conflict dat vermeden wordt zorgt hoe dan ook voor spanning en dat komt de samenwerking absoluut niet ten goede. Ten tweede is het belangrijk om het conflict zakelijk te houden en niet persoonlijk te maken. Ten derde is het zaak om bewust aan een oplossing van het conflict te werken. Een succesvol team is in staat om professioneel en respectvol met een conflict om te gaan en hier niet in te blijven hangen.

Tot slot: een succesvol team moet groeien en bewust blijven werken aan alle aspecten van samenwerking en communicatie. Teamleden zijn zich bewust dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn voor het succes en daar allemaal hun bijdrage aan moeten en kunnen leveren. Regelmatig investeren in een teamdag die gericht is op samenwerking, communicatie, verbinding en waarin ruimte is voor plezier draagt zonder meer bij aan het succes. CAB training & coaching heeft diverse programma’s voor teams.

Handtekening Christine