Teamwork betekent samenwerken

 Samenwerken is nodig om o.a. verbeteringen of veranderingen door te voeren, om efficiënter te werken, kosten te besparen of om te concurreren. Samen bouwen en gezamenlijke doelen realiseren. De praktijk leert dat het beoogde resultaat vaak niet wordt gehaald. Hoe komt dat toch? Belangrijke valkuilen worden vaak over het hoofd gezien en daar trapt menig team dan helaas in.

De traditionele valkuilen in teams op een rijtje:

Valkuil 1: Wie is verantwoordelijk? 

Bij teamwork is het hele team verantwoordelijk voor het resultaat. Een grote valkuil is dat samenwerken te impliciet gebeurt. Veel teams spreken niet of nauwelijks met elkaar af wie waarvoor verantwoordelijk is. Als dat niet gebeurt kunnen teamleden zich achter elkaar gaan verschuilen. Gedeelde verantwoordelijkheid beperkt dan de individuele verantwoordelijkheid. Er valt veel efficiencywinst te behalen als er duidelijke afspraken zijn over de individuele en teamverantwoordelijkheid.

Valkuil 2: Samenstelling van team 

Diversiteit in een team is van belang voor onder andere de creativiteit en het slagen van een project of verandering. Wanneer er bijvoorbeeld alleen maar puur cijferaars in een team zitten, is de kans groot dat de teamleden zich allemaal op hetzelfde richt en niemand de blinde vlekken opmerkt. Bepaalde belangrijke taken en kansen blijven liggen en stagneert het proces.

Het team kan ook te groot zijn. Hierdoor ontstaat het risico dat binnen het team weer kleine sub-teams gevormd worden en niemand meer helder heeft wie waar aan werkt.

Valkuil 3: Gebrek aan duidelijkheid en transparantie 

Een grote remmende factor bij teamwork is gebrek aan duidelijkheid en transparantie. Of het nu gaat over doelstellingen, wat zijn de tijdslimieten, waar liggen de grenzen of hoe communiceren we met elkaar en op welke manier. Teamleden hebben behoefte aan duidelijkheid en transparantie. Dat geeft rust en vertrouwen. Teamleden weten dan welke inbreng van hen wordt verwacht en wat zij van collega’s en teamleiders mogen verwachten.

Valkuil 4: Geen gevoel van verbinding 

Deze valkuil komt vooral voor bij fusies en reorganisaties. Culturen moeten bij elkaar komen en vertrouwde teams worden uit elkaar gehaald. Om mensen goed te laten samenwerken is het essentieel dat zij zich verbonden voelen met elkaar. Dat betekent dat ze elkaar kennen, vertrouwen en aan een gemeenschappelijk doel werken. Als hier geen of onvoldoende aandacht aan wordt besteed zal een succesvolle samenwerking lang op zich laten wachten of zelfs uitblijven.

Valkuil 5: Compromissen 

In een team dat samenwerkt worden beslissingen in goed overleg genomen. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Iedereen heeft zijn of haar inbreng en een ieders mening wordt gerespecteerd. Er wordt uiteindelijk een compromis gesloten waar iedereen zich in kan vinden. Het gevaar schuilt in het feit dat de mogelijkheid bestaat dat een compromis is gesloten waar uiteindelijk niemand 100% achter staat. En een besluit waar niemand echt achter staat is gedoemd te mislukken.

Conclusie 

Samenwerken is vooral samen werken. Mensen betrekken bij het team, de organisatie en het doel. Als teamleden niet volledig achter het besluit staan en erin kunnen geloven, hoe verantwoordelijk zullen zij zich voelen? Zorg dat mensen zoveel mogelijk hun potentieel in zetten en stimuleer om elkaar aan te vullen en zo het team te versterken. Er zal dan energie gaan stromen binnen het team. Meer weten over training op het gebied van samenwerken en teambuilding? Neem vrijblijvend contact op.

Handtekening Christine