Goede collegialiteit vormt een belangrijke pijler van het succes van het team. Volgens Wikipedia luidt de definitie: Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is. Klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat collegialiteit niet zo vanzelfsprekend is. En juist nu we massaal (gedeeltelijk) vanuit huis werken is het van belang om collegiaal gedrag te stimuleren.

Collegialiteit zorgt voor een prettige werksfeer en ook al is het druk of bij tijd en wijle stressvol, dan is het goed om collegiale mensen binnen bereik te hebben en te kunnen spreken. Dat er collega’s zijn die je helpen en dat je elkaar ondersteunt.

 

Een belangrijke voorwaarde voor collegialiteit is vertrouwen. Dat betekent o.a. een sfeer waarin je dingen kunt zeggen zonder dat je daar op afgerekend wordt. Of fouten kunt maken en vragen kan stellen. Niet alleen tussen collega’s onderling, maar juist ook met de leidinggevenden.

 

Een aantal kenmerken van collegiaal gedrag zijn:

 • Je helpt collega’s wanneer dit nodig is
 • Je deelt kennis met elkaar
 • Je bespreekt gemaakte fouten met elkaar zonder te (ver)oordelen
 • Je toont interesse in collega’s, zowel zakelijk als privé
 • Je houdt rekening met elkaar
 • Je roddelt niet over elkaar

 

Regelmatig hoor ik opmerkingen (lees: overtuigingen) die het ontwikkelen van collegialiteit in de weg staan zoals: 

 • Iedereen moet zijn eigen broek maar op zien te houden
 • Kostbare tijd gaat verloren wanneer er gepraat wordt over persoonlijke kwesties
 • We zijn hier geen hulpverleners
 • Dit gaat ten koste van de productiviteit

 

Het probleem bij dergelijke overtuigingen is in veel gevallen gebrek aan vertrouwen binnen het team en in de mensen. Daarnaast wordt collegialiteit in de meeste van deze gevallen geassocieerd met persoonlijke ‘prietpraat’. Helaas is dat een hardnekkig misverstand. Collegialiteit betekent vooral elkaar helpen wanneer dit nodig is, zodat de klus geklaard wordt. En aandacht voor de mens achter de collega. Dat creëert betrokkenheid.

 

Je kunt ook té collegiaal zijn. Pas op voor de volgende valkuilen:

 • Je staat continue voor een ander klaar en je komt niet meer aan je eigen werk toe
 • Je raakt verstrikt in het wel en wee van (bepaalde) collega’s
 • Je raakt overbelast omdat je geen nee kunt zeggen
 • Je verwart collegialiteit met jezelf over-verantwoordelijk voelen voor anderen

 

Nu zijn we allemaal verschillend en zullen we ook niet allemaal precies hetzelfde collegiaal gedrag vertonen. De ene persoon ziet direct wanneer een collega hulp nodig heeft of niet lekker in zijn of haar vel zit en zal een helpende hand of luisterend oor bieden. Terwijl de ander pas in actie komt wanneer er om gevraagd wordt. Dat hoeft geen onwil te zijn, maar deze persoon heeft het misschien minder in de gaten of wil niet opdringerig zijn. Het is dus ook belangrijk om hulp te vragen en niet te verwachten dat een ander wel weet of aanvoelt wanneer je hulp nodig hebt.

 

Vanuit de 4 temperamenten van DISC gezien uiten deze stijlen collegiaal zijn globaal als volgt:

D-stijl

Deze stijl is vooral gedreven door doelen en targets. Daarom kan deze stijl interpersoonlijke relaties soms even opzij zetten. Gewoon zakelijk. Maar weet dat hij of zij ook keihard voor je op zal komen als dat nodig is.

I-stijl

Een positieve (werk)sfeer is belangrijk. Deze stijl zal er dan ook alles aan doen om dit optimaal te houden. Creëert een aangename omgeving. Inspireert en motiveert. Is sociaal en verbaal sterk. De vrolijke noot op de werkvloer.

S-stijl

Deze stijl is behulpzaam en ondersteunt wanneer dat nodig is. Luistert naar mensen en houdt rekening met de behoeften en belangen van anderen. Gedreven om onenigheid te voorkomen. Een teamspeler op en top.

C-stijl

Van nature is deze stijl rationeel en detail georiënteerd. Maar benadert zo ook zijn of haar collega’s. Ziet wat iemand nodig heeft om het werk goed te doen. Kan ook oprechte interesse in anderen tonen, zakelijk en privé. En is tactvol.

 

Of je nu fysiek op het bedrijf aan het werk bent of vanuit huis werkt, wees collegiaal. Heb je het gevoel of zie je iemand ergens mee worstelen vraag dan even na hoe het met iemand gaat en luister oprecht. Collegiaal zijn betekent niet per definitie dat je altijd iets voor een ander op moet lossen. Soms is een luisterend oor al voldoende.

Ik wens je veel succes en werkplezier!

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met me op en dan kijken we samen wat het beste bij jou of jouw team past.

Christine