In de snelle dynamiek van onze huidige tijd is effectief samenwerken een sleutelfactor voor succes. En juist door die snelle dynamiek met nieuwe uitdagingen en organisatiestructuren is er in veel teams meer sprake van samen werken in plaats van samenwerken. In het detail van wel of geen spatie tussen de woorden samen werken zit een wereld van verschil.

Samenwerken wordt zelfs gezien als een noodzakelijk kwaad. Door de dagelijkse hectiek staan veel teamleden er niet bij stil dat ze elkaar kunnen aanvullen. Ze zijn op een eilandje gaan zitten. Werken zich heel de dag uit de naad om hun targets te halen en problemen op te lossen. Daar worden ze namelijk op afgerekend en niet op hoe goed je kunt samenwerken. Door alle hectiek wordt vergeten om regelmatig te reflecteren en met elkaar te kijken hoe werkzaamheden anders en effectiever gedaan kunnen worden.

“Daar heb ik allemaal geen tijd voor” is een veel gehoord argument. Toch loont het absoluut om de samenwerking op de agenda te zetten, omdat een effectieve samenwerking veel oplevert zoals:

  • verfrissende ideeën
  • alternatieven omtrent werkwijzen
  • alternatieven omtrent probleem-oplossing
  • grotere betrokkenheid
  • verhoging van de teamspirit
  • tijdwinst

In teams waar weinig wordt samengewerkt zie je vaak dat mensen veel tijd verliezen door zich (te) lang vast te bijten in een lastig vraagstuk. Kort overleg met één of een paar collega’s biedt in veel gevallen een stuk snellere oplossing. De helpende collega’s hoeven overigens per definitie niet eens expert te zijn op het gebied van het vraagstuk. De verfrissende blik van deze collega’s laat nieuw licht schijnen op het vraagstuk en zo ontstaan vaak – in korte tijd – de meest creatieve oplossingen.

Hoe krijg je het team weer “warm” om te gaan samenwerken?


Businessman and young woman flying with rocket

CAB training & coaching heeft meerdere interactieve en leerzame programma’s waarbij het team o.a. aan de slag gaat met inspirerende teamopdrachten. Geen droge theorie of passief luisteren met een hoog gaapgehalte. Maar samen energiek aan de slag tijdens een training of teambuilding, waarbij de facetten van volledig samenwerken en optimaal communiceren een must is. Sterktes en zwaktes in het team worden spelenderwijs zichtbaar en bespreekbaar. Gun jouw team de ruimte om als een raket te (her)ontdekken wat echt samenwerken allemaal oplevert. Kijk hier voor meer informatie.

Handtekening Christine