DISC Commerciële Stijl Profiel

Dit profiel geeft specifieke informatie over je stijl in sales in een commerciële omgeving. Met deze kennis heb je tools in handen om op commercieel gebied meer successen te boeken. Er gaat hierbij niet alleen over het verkopen van producten, maar ook het ‘verkopen’ van kennis en advies(uren).

Commercieel succes begint bij inzicht in jezelf én inzicht in de klant. Wat is jouw persoonlijke communicatiestijl? Wat zijn jouw sterkten en valkuilen? Hoe raak je de juiste snaar bij je klant?

Dit profiel beschrijft aan de hand van online ingevulde vragen jouw persoonlijke commerciële stijl. Deze beschrijvingen zijn in begrijpelijke taal geschreven en geven inzicht in jouw gedrag en communicatie.

Je ontvangt een uitgebreid gebonden exemplaar van jouw Commerciële Stijl Profiel. Een naslagwerk waar je verder mee kunt groeien in jouw commerciële en persoonlijke ontwikkeling.

Wat levert dit Commerciële Stijl Profiel op?

  • Inzicht in jouw specifieke kwaliteiten
  • Inzicht in jouw persoonlijke communicatiestijl
  • Hoe herken je de communicatiestijl van je klanten?
  • Wat doet en denkt de verschillende type klant?
  • Hoe benader je verschillende klanten?
  • Welke woorden je hebt beste kunt gebruiken bij de klanten
  • Hoe je ruis en miscommunicatie met je klant kunt vermijden

De 6 stappen in sales

In het Commerciële Stijl Profiel wordt gebruikt gemaakt van het zes stappen model van een verkoopprocedure. Vervolgens krijg je inzicht in hoe je de DISC stijl van de klant kan herkennen en welke basisbehoeften relevant zijn bij commercieel handelen. Iedere stap in dit proces vraagt om specifieke kwaliteiten. De grafiek geeft weer in welke mate je die specifieke kwaliteiten in huis hebt.

Uitleg stappen:

Stap1: Voorbereiding

Doelstelling bepalen, klantinformatie verzamelen, agenda vaststellen, mogelijke scenario’s uitdenken

Stap 2: Contact leggen

Inleven in de ander, luisteren, empathie laten zien

Stap 3: Verkenning

Onderzoeken van de vraagstelling, doorvragen, samenvatten, mogelijkheden en oplossingen bedenken

Stap 4: Samenwerking

Vertrouwen creëren, gezamenlijkheid benadrukken, duidelijkheid krijgen over wederzijdse verwachtingen

Stap 5: Afronding

De deal sluiten, een volmondig ‘ja’ krijgen, samenvatten, onderhandelen, afspraken maken over vervolg

Stap 6: Relatiebeheer

Nazorg, monitoren van implementatie, contact onderhoud

Om succesvol te zijn in het verkoopproces is het van belang om aan te sluiten bij de klant. Wat vindt de klant belangrijk? Hoe wilt de klant benaderd worden? Wat moet je nu juist wel of niet doen bij welke type klant. Al deze informatie en handvatten vind je terug in het Commerciële Stijl Profiel gekoppeld aan jouw specifieke kwaliteiten en aandachtspunten.

Een Commerciële Stijl Profiel wordt gegenereerd aan de hand van een online ingevulde vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten en je ontvangt een persoonlijke inlogcode. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Kijk hier voor een voorbeeldexemplaar (met fictieve naam) van een Commerciële Stijl Profiel.