DISC dat is toch een kleurentestWanneer ik als trainer /coach uitleg dat ik de tool DISC gebruik krijg ik regelmatig te horen: DISC, dat is toch een kleurentest?  Mijn reactie is dan: ‘ja en nee’. En dat licht ik uiteraard graag toe. Want ja, DISC kenmerkt zich door de kleuren rood, geel, groen en blauw. Maar het is zeker geen test in de zin van goed of fout. En het is al helemaal niet zo dat je er mensen mee moet of kan voorzien van het label rood, geel, groen of blauw. DISC is veel meer dan dat.

 

DISC geeft inzicht in de voorkeuren van gedrag en communicatie. Ieder mens verschilt en vertoont ander gedrag. En het DISC-model geeft op een praktische en relatief eenvoudige manier inzicht in verschillende DISC gedragsstijlen zonder de complexiteit van de mens uit het oog te verliezen. Daardoor is DISC zo goed toe passen in de praktijk en heel geschikt voor zowel de individuele analyse als voor een heel team.

 

De verschillende kleuren van DISC in een notendop

 

Dominante gedragsstijl in de kleur rood 

Mensen met een dominante gedragsstijl zijn daadkrachtig, resultaatgericht en zullen persoonlijke uitdagingen aangaan. Ze spreken vaak vrij snel, duidelijk en met luid volume. Het zijn personen die meestal innovatief zijn, houden er niet van om tijd te verliezen en kunnen onder stress daardoor ongeduldig en egoïstisch overkomen. De ideale werkomgeving voor deze extraverte mensen ligt bijvoorbeeld in projecten met concrete resultaten. Vrijheid, zonder (te veel) controle en zonder te veel details. Kijk hier voor meer uitleg over deze stijl.

 

Interactieve gedragsstijl in de kleur geel 

Mensen met een interactieve gedragsstijl zijn meestal praters, optimistisch, inspirerend en enthousiast. Vertrouwen wekken en netwerken zijn sterke eigenschappen. Ze spreken vaak geanimeerd, vriendelijk en gebruiken meestal veel woorden. Het zijn teamspelers met veel ideeën. Ze blijken regelmatig een creatieve probleemoplosser te zijn die graag ondersteuning en aanmoediging biedt. Onder stress kunnen deze personen ongeorganiseerd en te optimistisch raken. De ideale werkomgeving voor deze extravert ligt vooral in veel contact met mensen, een democratische leidinggevende en bewegingsvrijheid. Kijk hier voor meer uitleg over deze stijl.

 

Stabiele gedragsstijl in de kleur groen 

Mensen met een stabiele gedragsstijl houden van betrouwbaarheid, overzicht en harmonie. Ze houden zich graag aan de regels, zijn servicegericht en loyale teamspelers. Ze spreken meestal op zachte, rustige en vriendelijke toon. Ze hebben graag een logische stap-voor-stap benadering. Onder stress kunnen deze personen afhaken en zich terugtrekken en zelfs inflexibel zijn. De ideale werkomgeving voor deze introvert is er één met praktische procedures en systemen, taken die op tijd afgerond kunnen worden en met langdurige relaties. Kijk hier voor meer uitleg over deze stijl.

 

Consciëntieuze gedragsstijl in de kleur blauw 

Mensen met een consciëntieuze gedragsstijl zijn vaak perfectionistisch, voorzichtig en analytisch. Ze spreken meestal rustig en weloverwogen, het lijkt soms wat monotoon en koel. Ze hebben hoge kwaliteit- en werkstandaarden. Ze zijn over het algemeen objectief en realistisch met oog voor de details. Onder stress kunnen ze te kritisch en wat pessimistisch worden. De ideale werkomgeving voor deze introverte persoon is samenwerking binnen en klein team met gestructureerde procedures. Specialistische en inhoudelijke taken hebben vaak de voorkeur. Kijk hier voor meer uitleg over deze stijl.

Ieder mens heeft alle vier de kleuren en dus gedragsstijlen in zich. Maar één van de vier typen is vaak het sterkst ontwikkeld en het meest zichtbaar voor de buitenwereld.

 

 

Wat brengt de DISC analyse o.a. in kaart?  

 • Persoonlijke score op elke DISC gedragsstijl
 • Het natuurlijke gedrag én gedrag onder druk
 • Het gedrag in de werkomgeving
 • Kwaliteiten en ontwikkelpunten
 • Inzicht in eigen communicatie
 • Inzicht in effectief communiceren met anderen

 

DISC wordt regelmatig gebruikt bij het samenstellen van teams. Een juiste mix van de diverse gedragsstijlen en temperamenten is belangrijk. Maar om met DISC voor teams alleen maar te kijken of je de juiste samenstelling hebt of kunt creëren dan schiet je eigenlijk je doel voorbij.

Met behulp van DISC kan namelijk het groepsgedrag van teams goed in kaart worden gebracht.

 

Hoe gaan we met elkaar om en waarom? Wanneer teamleden inzicht hebben in hun eigen DISC stijl en die van collega’s ontstaat er meer begrip voor elkaars verschillen en behoeftes. Dit helpt o.a. enorm bij het verminderen van weerstand en conflicten en verbeteren van de samenwerking. Wanneer je bijvoorbeeld als leidinggevende weet hoe de verschillende gedragsstijlen omgaan met verandering en wat die verschillende mensen juist nodig hebben om met vertrouwen met die verandering mee te gaan is van grote waarde.

 

Voor welke toepassingen wordt DISC in teams o.a. ingezet?

 • Teambuilding
 • Teamontwikkeling
 • Bij veranderprocessen
 • Verbeteren communicatie
 • Verbeteren samenwerking
 • Samenstellen van effectief team  

Meer weten wat DISC voor jou en/of jouw team kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op.

Christine

 

 

Als gecertificeerd consultant bij Q4Profiles maak ik gebruik van de DISC profielen als aanvulling op mijn dienstverlening. Jaarlijks volg ik ‘bijspijker sessies’ bij Q4Profiles om me verder te ontwikkelen op het gebied van DISC gedragsstijlen en communicatie.