Met onze communicatie willen we iets bereiken. We willen informeren, iets vragen of iets duidelijk maken. Of we willen dat de ander iets gaat doen of juist niet (meer) doet. Kortom we willen een resultaat bereiken. Maar het gebeurt regelmatig dat de communicatie niet soepel verloopt. We begrijpen elkaar niet en er ontstaat telkens weer ruis op de lijn. Hoe komt dat toch?                                                                     

DISC

Dat heeft alles te maken met de kleur bril waardoor de gesprekspartners kijken. Met die kleur bril bedoelen we niet letterlijk een bril, maar wel de primaire kleur van iemands persoonlijke stijl van DISC. Dit noemen we ook wel temperament. Hebben twee gesprekspartners dezelfde primaire kleur dan zal er snel een klik zijn. Men spreekt als het ware dezelfde taal. Maar wanneer gesprekspartners een verschillende primaire kleur hebben kan dit het gesprek behoorlijk bemoeilijken. Toch hoeft dat geen probleem te zijn.

We weten niet wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief (onze eigen kleur bril) met onze eigen behoeften en bedoelingen. Als we inzicht krijgen in de behoeften van de ander en zijn/haar manier van communiceren, dan kunnen we elkaar beter begrijpen. We kunnen ons afstemmen op de behoefte van de ander en daarmee wordt de communicatie met de ander harmonieuzer en effectiever. DISC is hierbij een zeer praktische en heldere tool om o.a. de communicatie met gesprekspartners effectiever te maken.

DISC is onderverdeeld in de 4 basiskleuren:

  • rood staat voor dominant temperament
  • geel staat voor interactief temperament
  • groen staat voor stabiel temperament
  • blauw staat voor consciëntieus temperament

Ieder mens heeft overigens alle 4 de temperamenten – ook wel stijlen genoemd – in zich. We hebben ze dus allemaal en onze eigen unieke mix hiervan. Er is echter één temperament dat overheerst en als we die herkennen ons daar op afstemmen komt
dit de communicatie significant ten goede.

Iemand met een hoog D temperament is prestatie- en resultaatgericht. Deze persoon heeft vaak een hoog tempo. Hij/zij neemt graag beslissingen en de leiding.

Tips om effectiever te communiceren met deze persoon:

1) Hij/zij gaat graag in discussie op basis van feiten en gaat het conflict niet uit de weg.

Wat te doen:

Neem een standpunt in en ga in discussie op basis van feiten en argumenten, niet op basis van emoties of persoonlijke beleving.

2) Iemand met een hoog D temperament is resultaatgericht.

Zorg dat je met elkaar concrete doelen afspreekt en ondersteun als dat nodig is. Maar loop zeker niet in de weg en geef ruimte.

3) Deze persoon wil alleen de grote lijnen weten.

Wees to the point. Richt je vooral op de hoofdlijnen en niet teveel op details. Vermijd wollig en vaag taalgebruik.

 

Iemand met een hoog I temperament is enthousiast, inspirerend en heeft vaak nieuwe ideeën. Deze persoon is communicatief sterk en graag aan het woord.

Tips om effectiever te communiceren met deze persoon:

1) Iemand met een I temperament denkt en beleeft op basis van emotie.

Wat te doen:

Richt je op gevoelens en stel vragen die op het gevoel ingaan om zo persoonlijke meningen en commentaren te krijgen.

2) Deze persoon wil graag horen dat hij/zij het goed doet of heeft gedaan.

Uit oprechte waardering over de prestaties en geboekte vooruitgang. Het liefst waar anderen bij zijn.

3) Hij/zij wil graag actie en levendigheid.

Vraag niet om te temperen in tempo en/of enthousiasme. Geef de ruimte en ga mee in het tempo. Neem de tijd om samen te brainstormen.

 

Iemand met een hoog S temperament is een echte teamspeler die houdt van harmonie in een team. Deze personen zijn behulpzaam, servicegericht en houden ervan de handen uit de mouwen te steken.

Tips om effectiever te communiceren met deze persoon: 

1) Iemand met een hoog S temperament houdt van rust en kalmte.

Wat te doen:

Zoek het juiste moment en creëer een ontspannen en vriendelijke sfeer. Val niet zomaar met de deur in huis. Praat met een rustige stem en gelijkmatige intonatie.

2) Deze persoon wil graag weten wat van hem/haar wordt verwacht. En deze persoon wil weten wat hij/zij moet doen om aan verwachtingen te voldoen.

Geef duidelijke instructies, stap-voor-stap. Deze persoon zal bij onduidelijkheid niet snel om opheldering vragen. Check daarom of de instructie of verwachting helder is.

3) Hij/zij vindt het heel prettig iets voor anderen te doen in de vorm van hulp of ondersteuning.

Doe een beroep op zijn/haar hulpvaardigheid, dan voelt deze persoon zich nuttig en gewaardeerd. Niet vragen om hulp zal als passeren ervaren worden.

 

Iemand met een hoog C temperament is analytisch, heel nauwkeurig en vaak een bedenker van procedures. Deze persoon heeft oog voor detail en kwaliteit. Hij/zij treedt niet snel op de voorgrond en kan zelfs wat afstandelijk overkomen.

Tips om effectiever te communiceren met deze persoon:

1) Iemand met een C temperament is in de eerste plaats een denker. En hij/zij wil geen
fouten maken.

Wat te doen:

Geef de tijd en ruimte om na te denken en verwacht niet direct een antwoord of actie. Hij/zij heeft tijd nodig om te onderzoeken en analyseren om goed beslagen ten ijs te komen.

2) Deze persoon vindt de bewaking van kwaliteit erg belangrijk.

Focus in discussie op bewezen kwaliteitsaspecten van het product of aanpak of geef aan – indien van toepassing – dat de kwaliteit niet in gedrang komt.

3) Deze persoon is voorzichtig en bedachtzaam en houdt niet zo van een directe benadering. Dit zal als aanvallend en bedreigend geïnterpreteerd worden.

Kies voor een meer indirecte benadering met woordkeuze die niet absoluut of stellig is. Laat zien dat je weet waarover je praat en dat goed is nagedacht over wat je zegt of doet.

Meer weten over DISC, het Persoonlijke Stijl Profiel, het Commerciële Stijl Profiel  of DISC & Teams? Check de informatie op de website of neem contact met me op. Als gecertificeerde DISC consultant geef ik je graag toelichting op deze interessante materie.

Christine