DISCHet DISC model bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen: D, I, S, C en beschrijft de voorkeursstijl/temperamenten. Dit is het meest zichtbare deel van ons gedrag. Kennis, ervaring, achtergrond, overtuigingen, omgeving en interesses beïnvloeden onze voorkeursstijl. DISC staat voor Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. We hebben allemaal de 4 voorkeursstijlen in ons, maar 1 is primair aanwezig.

Inzicht in deze 4 voorkeursstijlen helpt ons in de eerste plaats om onszelf en elkaar beter te begrijpen. Waarom reageert iemand zoals hij of zij reageert op bepaalde situaties? Hoe gaat deze persoon om met uitdagingen? En hoe kan ik daar het beste op reageren, zodat de samenwerking harmonieuzer verloopt en – niet onbelangrijk – onze communicatie effectiever wordt?

D-stijl van DISC onder de loep

Iemand met een D-stijl (dominant) is doelgericht, assertief, competitief en resoluut. Deze persoon neemt graag de leiding, is een prater, heeft een hoog tempo, is prestatiegericht, houdt van verandering en gaat een conflict niet snel uit de weg.

Wanneer iemand met een hoge D-stijl goed in zijn energie zit zal hij/zij handelen en communiceren vanuit de kwaliteiten. Wanneer echter de omstandigheden minder gunstig zijn, er (veel) stress ontstaat zal deze persoon handelen en communiceren vanuit de valkuilen. Dat gaat intuïtief, dus onbewust. Bewust worden van de valkuilen helpt om effectiever te worden.

kwaliteiten en valkuilen van een hoge Dominante stijl:

kwaliteiten                                                          valkuilen

Beslisser, neemt de leiding                                     Commanderend, autoritair

Avontuurlijk                                                               Risicovol

Direct (zegt waar het op staat)                               Tactloos, confronterend

Snel, hoog tempo                                                     Ongeduldig

Prestatie- en resultaatgericht                                 Geen rekening houden met anderen

Komt snel tot zaken                                                 Drammerig

Gedreven en gericht op uitdagingen                    Overmoedig

Zelfverzekerd                                                            Arrogant

Oorzaken van stress / houdt niet van: 

 • Besluiteloosheid
 • Doelloze activiteiten
 • Gebrek aan focus
 • Aannemen van orders
 • Gebrek aan leiderschap
 • Op safe spelen

Stress signalen: 

 • Overbezorgd over korte termijn resultaten
 • Kort lontje
 • Veeleisend
 • Ongeduldig, geïrriteerd
 • Anderen overrulen

De ideale werkomgeving van iemand met hoge D-stijl: 

Iemand met een hoge D-stijl voelt zich happy wanneer hij of zij kan beslissen, de uitdaging aan kan gaan. Zich bezig kan houden met praktische en concrete zaken en activiteiten. Resultaten kunnen boeken is belangrijk. Routine en saaiheid werken demotiverend.

Communiceren met de D-stijl. 5 Tips:

 Een persoon met een D temperament: 

 1. Is iemand die graag in discussie gaat op basis van feiten en gaat het conflict niet uit de weg.

Actie: neem een standpunt in en ga in discussie op basis van feiten en argumenten, niet op basis van emoties of persoonlijke beleving.

 1. Hij/zij wil alleen de grote lijnen weten.

Actie: wees ‘to the point’. Blijf zakelijk en richt je zoveel mogelijk op de hoofdlijnen. Hij/zij houdt niet van vaag taalgebruik.

 1. Deze persoon houdt van verandering.

Actie: creëer en praat over nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Zorg voor variatie in werkzaamheden en taken.

 1. Iemand met een D temperament is resultaatgericht.

Actie: spreek met elkaar concrete doelen af en ondersteun als dit nodig is. Loop vooral niet in de weg, maar geef ruimte.

 1. Iemand met een D temperament is een logische denker.

Actie: verzamel feiten en argumenten en presenteer deze in logische volgorde. Geef samenvattingen met heldere koppen, logische verbanden en korte zinnen. Beeldmateriaal zoals grafieken spreken tot de verbeelding.

Bron: Q4Profiles

Wat de volgorde van de voorkeursstijlen of temperamenten is kan ik als gecertificeerd DISC consultant meten met de DISC Persoonlijke Stijl Profiel of Commerciële Stijl Profiel van Q4Profiles.

Wil je meer weten over DISC en wat dit voor jezelf en/of jouw team kan betekenen? Bel: 06-28671215 of mail me naar: christine@cabcoaching.nl om de mogelijkheden te bespreken. Kijk hier voor meer informatie over DISC en het Persoonlijke Stijl Profiel.