Wat kan je voor je medewerkers betekenen?

Medewerkers zijn het kapitaal van de onderneming. Toch?

Hoe gaan ze om met privé zaken zoals pensionering. Het geeft iedereen rust (en meer werk-energie) als bekend is dat de toekomst er goed voor staat. Hoe prettig is het niet voorbereid te zijn op deze stap.

Als werkgever heb je de plicht tot het verstrekken van informatie (over pensioen). Communicatie is één van de belangrijke peilers als het gaat om pensioen. Van Alten Advies geeft deze informatie op een persoonlijke manier.

Pensioen van de zaak in beeld brengen voor je medewerkers is een mooie beloning

Geef je medewerkers inzicht in hun oudedag. Dit gaat niet alleen over het huidige pensioen, maar ook over alle overige pensioenen en verzekeringen.

Met pensioen gaan is meestal het einde van het dienstverband. Maar hoe ziet het eruit voor de achterblijvers.