MotiverenOnlangs heb ik voor een groep enthousiaste ondernemers een lezing mogen houden over motiveren en gemotiveerd houden van mensen. Je hebt enerzijds het motiveren van je medewerkers zodat ze bij jouw organisatie blijven. Hoe kun je talenten duurzaam aan je bedrijf binden? Anderzijds heb je het motiveren van medewerkers om iets te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: beter samenwerken, nieuwe skills aanleren, meer eigen initiatief ontwikkelen of meegaan in een verandering.

Motiveren wordt vaak verward met aansturen, opdrachten geven en oplossingen aandragen. Dit is een denkfout.

Wat is motivatie en wat motiveert iemand?

Motivatie is datgene wat een bepaald individu tot bepaald gedrag drijft. Motiveren is zeker geen Tsjakka verhaal ophangen.

Bij motivatie staat het voldoen aan de individuele behoeften van de medewerker centraal. Mensen doen iets omdat zij er iets positiefs aan over willen houden.

Dat kunnen intrinsieke behoeften zijn, zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, waardering, het teamverband of inhoudelijke taken en voldoening. Intrinsieke motivatie komt voort uit de eigen wil om iets te doen.

En voorbeelden van extrinsieke behoeften zijn: geld, promotie, status, complimenten of willen voorkomen van reprimande of ontslag. Extrinsieke motivatie komt van buitenaf.

Elk mens is anders, dat betekent dat een individuele aanpak loont.

Motiveren is dusdanige voorwaarden creëren en de medewerker op een zodanige manier benaderen dat zij dingen gaan doen omdat zij dat zelf willen. Een juiste benadering gaat aan de ene kant uit van de behoeften van de medewerker en aan de andere kant van de belangen van de organisatie.

Intrinsieke motivatie is intenser en houdt langer stand. Hoe wakker je die intrinsieke motivatie aan?

Met de volgende tips wakker je intrinsieke motivatie aan:  

  • Geef blijk van waardering en toon respect voor prestaties i.p.v. alleen het signaleren van fouten of voorbij gaan aan prestaties.
  • Geef verantwoordelijkheid en bewegingsruimte i.p.v. alleen specifieke opdrachten verstrekken.
  • Laat medewerkers meedenken over veranderingen of processen i.p.v. voor hen te denken.
  • Benut de talenten van medewerkers zoveel mogelijk i.p.v. hen af te bakenen.
  • Enthousiasmeer je medewerkers i.p.v. motivatie af willen dwingen.

Bovenstaande tips klinken zo logisch, maar worden in de praktijk helaas vaak vergeten. In de hectiek van de dag ben je – onbewust – geneigd om te gaan sturen of op fouten te wijzen en vergeet je een compliment te geven of even de tijd te nemen om te luisteren.

Een inspirerende leidinggevende is belangrijk in het motivatieproces. Zo blijkt uit onderzoek.

Wat maakt iemand tot een inspirerende, motiverende leidinggevende?

Het begint met de mindset van de leidinggevende.

Positief en negatief mensbeeld

De stijl van leidinggeven en motiveren is sterk afhankelijk van het mensbeeld dat iemand hanteert. Leidinggevenden met een positief mensbeeld gaan er vanuit dat hun medewerkers zich in principe zo goed mogelijk inzetten. Dat mensen gebaat zijn bij een positieve benadering en zo tot excellente prestaties komen.

Leidinggevenden met een negatief mensbeeld gaan ervan uit dat medewerkers in principe alleen maar voor het geld (of het eigen belang) werken en als het even kan misbruik zullen maken vrijheden of omstandigheden. Je geeft ze een vinger en ze pakken je hele hand.

Je krijgt wat je geeft

motiveren

 

 

 

 

 

 

Wat draagt nog meer bij aan de motivatie?

Communiceer met medewerkers. Dus praat en luister. Weet wat mensen beweegt. Wat hun wensen, interesses en voorkeuren zijn. Waar ze een hekel aan hebben. Kijk in hoeverre je hieraan kunt voldoen.

Geef feedback. Juist in het motivatieproces is het regelmatig geven van feedback onontbeerlijk. Een schouderklopje doet wonderen. Maar ook als het niet goed gaat is belangrijk en zinvol dat er feedback gegeven wordt.

Neem ideeën serieus. Een bedrijf dat ideeën serieus neemt, wakkert daarmee het creatief vermogen en motivatie van de medewerkers aan.

Gemotiveerde medewerkers zorgen voor meer omzet en klantloyaliteit. Ze verzuimen minder en hebben veel meer plezier in hun werk. Dat heeft zijn weerslag op het hele team. Kortom: het is absoluut de moeite waard om mensen te motiveren.

Succes!

Christine