Plan van aanpak training

Voorbereiding van incompany training:

 • Na ons eerste contact en het uitwisselen van uw vragen en mijn mogelijkheden en oplossingen, plan ik met u een intakegesprek. In dit intakegesprek gaan we uitgebreid in op de verschillende aspecten binnen uw team. We definiëren gezamenlijk het doel van de training en het gewenste resultaat.
 • Eventueel spreek ik aanvullend met enkele betrokken medewerkers om een nog beter beeld te krijgen van waar het team tegenaan loopt en wat men wil leren.
 • Naar aanleiding van deze intake ontvangt u een voorstel voor de training met een kostenberekening. Voorts stellen wij in overleg de planning op.
 • Als startpunt van de trainingsdag(en) krijgen alle deelnemers een uitnodiging voor de training waarin het gestelde doel staat vermeld en wordt toegelicht.
 • Tevens krijgen de deelnemers de mogelijkheid, via een schriftelijke intake, aan te geven wat  hun persoonlijke leerdoelen zijn m.b.t. de training: wat vinden zij lastige situaties en wat willen zij leren?

Tijdens de training:

 • De trainingsdag start ik met het toelichten van de doelstelling van de training en welke leerdoelen die dag aan bod komen.
 • Tijdens de training wissel ik theorie af met interactieve oefeningen, zodat deelnemers direct het verschil ervaren. Niet alleen luisteren, maar zelf actief bezig zijn met de onderwerpen, maakt dat deelnemers de stof beter kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk.
 • Aan het eind van de training, evalueer ik de dag(en); deelnemers krijgen de gelegenheid een evaluatieformulier in te vullen en ik geef tips en adviezen over hoe de deelnemers het geleerde kunnen vasthouden.
 • Deelnemers ontvangen een hand-out met alle belangrijke onderdelen uit de training.

Training afgerond. En dan?

 • Na afronding van de training kunnen deelnemers pas in de praktijk gaan toepassen wat zij hebben geleerd. Daarom bied ik hen een halfjaar lang de gelegenheid hun vragen m.b.t. het thema van de training via de mail aan mij te stellen.
 • Tevens ontvangen deelnemers gedurende een halfjaar na de training maandelijks per e-mail een reminder met daarin de hoofdpunten uit de training. Dit helpt hen om het geleerde vast te houden. Het draagt bij aan het beklijven van het geleerde en aan het beoogde resultaat.
 • Optioneel wordt een terugkommiddag georganiseerd. Tijdens dit dagdeel is er ruimte voor herhaling van het geleerde, extra informatie ter ondersteuning en vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • Indien wenselijk kan de training voor een deelnemer worden aangevuld met personal coaching. Dit kan op verzoek van de deelnemer zelf of op advies van een leidinggevende. Het kan ook zijn dat ik gedurende de training constateer dat een deelnemer hierbij is gebaat. In alle gevallen bespreek ik een dergelijk advies met de opdrachtgever, voordat een coachtraject wordt gestart.

Lees hier meer over plan van aanpak van een personal coaching traject.

Met deze aanpak weet ik zowel de individuele deelnemer als het team te bereiken en daarmee kan ik een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van mijn opdrachtgevers.

Ik geloof dat organisaties tot nog meer in staat zijn wanneer ze gebruik weten te maken van de (verborgen) kwaliteiten van medewerkers en leidinggevenden. Keer op keer merk ik dat aspecten als: betrokkenheid, waardering, persoonlijke ontwikkeling en plezier bepalend zijn voor betere prestaties.