Privacyverklaring

Privacy Verklaring

CAB training & coaching gevestigd aan de Nijhofflaan 3, 3319 BN Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CAB training & coaching
Christine van Alten-den Boer
Nijhofflaan 3
3319 BN Dordrecht

Tel: +31 628671215

www.cabcoaching.nl
Christine van Alten-den Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van CAB training & coaching. Zij is te bereiken via info@cabcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CAB training & coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cabcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

CAB training & coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze blog, nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • het afhandelen van jouw betaling
 • je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • voor het maken van een offerte
 • voor het antwoorden op je contactaanvraag
 • het met jouw toestemming publiceren van jouw comment, testimonial
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

CAB training & coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of   -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CAB training & coaching) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

CAB training & coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Concreet:

 • De gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan 1 jaar na beëindiging van de dienst, behalve de factuurgegevens.
 • De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan 1 jaar, indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar
 • Wanneer je bent ingeschreven voor onze blog, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt uit ons bestand verwijderd en zal niet langer dan 1 maand worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

CAB training & coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CAB training & coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst.
De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics 

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst.
Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren.
Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig.
Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd.
Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen.
Door op een link te klikken ga je naar een website buiten CAB training & coaching om.
Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies.
Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CAB training & coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cabcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. CAB training & coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

CAB training & coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CAB training & coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@cabcoaching.nl.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@cabcoaching.nl.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 18 mei 2018

CAB training & coaching behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. CAB training & coaching raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.