Psychologische veiligheid

Met de veiligheid op de werkvloer zit het bij veel bedrijven wel snor als het gaat om brandblusapparaten, BHV-ers en nooduitgangen.

 

Maar hoe zit het met de psychologische veiligheid? Hoe herkenbaar is dat aangegeven binnen het bedrijf? Er hangt zeer waarschijnlijk nergens een bordje “psychologisch veilige omgeving”. Het is niet zo tastbaar, maar wel heel belangrijk.

 

Wat is nou eigenlijk psychologische veiligheid?

Dat is onder andere een werkomgeving waarin teamleden zich uit durven te spreken of vragen durven te stellen zonder erop afgerekend te worden. En waar zij zich kwetsbaar op kunnen stellen. Het betekent ook dat teamleden – uiteraard binnen de mogelijkheden – fouten mogen maken zonder hiervoor afgestraft te worden. Maar dat zij juist de ruimte krijgen om te leren van die fouten. Een werkomgeving waar mensen elkaar respecteren.

 

Wat levert het op?

Een psychologisch veilige omgeving is niet alleen een prettige omgeving om in te werken het levert ook nog het nodige op.

Wanneer teamleden zich veilig voelen bij hun leidinggevende en collega’s neemt de medewerkersbetrokkenheid toe. Als er genoeg vertrouwen is blijken teamleden eerder op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Er ontstaat ruimte voor het out of te box denken, ideeën te lanceren. Het maakt het team niet alleen creatiever, maar ook veerkrachtig.

 

Dit alles draagt bij aan werkgeluk. Mensen blijven langer in dienst van het bedrijf en ervaren minder stress. Genoeg redenen om werk te maken van een duurzame psychologisch veilige omgeving lijkt me.

 

5 belangrijke stappen voor psychologische veiligheid

Bij het creëren van een psychologisch veilige omgeving is cruciale rol weggelegd voor de leidinggevende.

 

– 1 –  Creëer een open cultuur

Onder een open cultuur wordt o.a. verstaan een werkomgeving waarin met een open blik en houding wordt gekeken naar en gepraat over problemen en uitdagingen. Dat heeft niet alleen positieve invloed het bedenken van oplossingen, maar zeker ook op effectieve samenwerking bij het oplossen van problemen.

 

Aan jou als leidinggevende de taak om de open dialoog aan te moedigen en te bewaken. Moedig het team aan om verschillende perspectieven te bespreken en te experimenteren.

 

– 2 –  Wees eerlijk en oprecht

Goed voorbeeld doet volgen. Wanneer je als leidinggevende jezelf kwetsbaar durft op stellen door te benoemen als je een fout hebt gemaakt, iets verkeerd of anders hebt ingeschat of twijfelt, dat versterkt het vertrouwen van de teamleden om te mogen ‘falen’.

 

– 3 –  Denk win-win

Meningsverschillen of een conflict komt binnen elk team voor. Het lastige is dat mensen van nature in zo’n situatie de neiging hebben tot vluchten of vechten. En dat is helaas nooit erg effectief. Daarom is het goed om als team te leren naar oplossingen te zoeken in zo’n situatie. Meer over conflictvaardigheid vind je hier  in een artikel dat ik eerder heb geschreven.

 

– 4 –  Teamleren aanmoedigen

Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat betekent onder meer dat teams bijna continue moeten leren en zich aanpassen. Kennis en ervaringen delen plus met elkaar reflecteren op wat wel en niet goed gaat maakt een team sterk. Wanneer je als leidinggevende dit weet te stimuleren en hiervoor ruimte biedt aan het team draagt dit bij aan die veilige omgeving.

 

– 5 –  Verplaats je in de ander

We reageren allemaal anders op situaties, veranderingen en meningsverschillen. Waar de ene persoon bij verandering voorop loopt, ideeën lanceert of snel van start wilt, zal de ander meer tijd nodig hebben. Tijd om na te denken over het hoe en waarom en risico’s af te wegen. Dit leidt vaak tot irritatie, omdat teamleden zich niet bewust zijn van de behoeften van de ander. Toch hebben al die verschillen juist hun nut. Wanneer teamleden elkaar beter begrijpen en hun verschillen respecteren zijn zij tot veel meer in staat.

 

Psychologische veiligheid creëren

Het is een continue proces en vraagt een bijdrage van iedereen. Als leidinggevende heb je hierbij een cruciale taak. Niet alleen door het goede voorbeeld te geven, maar ook door ruimte voor ontwikkeling te creëren. De dialoog te stimuleren en elkaar serieus te nemen.

 

Psychologische veiligheid is ook bij training en coaching van cruciaal belang. Daarom start ik mijn trainingen en coachtrajecten ook altijd met het creëren van een veilige omgeving waarin ruimte is voor het maken van fouten en vragen stellen met respect naar elkaar.

 

Door gebruik te maken van de praktisch toepasbare tool DISC krijgen teamleden in de eerste plaats inzicht in hun eigen manier van doen, communiceren, hun kwaliteiten en valkuilen. Maar juist ook in dat van de collega’s. Inzicht en begrip draagt dan ook enorm bij aan de psychologische veiligheid.

 

Meer weten? Wacht niet langer en maak vrijblijvend een telefonische of video-call afspraak. Dan bekijken we samen wat voor jou en je team het beste past.

Christine