VertrouwenVertrouwen en betrouwbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden in (zakelijke) relaties. Betrouwbaarheid wordt in veel vacatures gevraagd van kandidaten. In legio advertenties en in mission statements valt te lezen dat bedrijven betrouwbaar zijn en dat de klant op hen kan vertrouwen. Het zijn dus belangrijke waarden.

Over het algemeen moet je vertrouwen eerst opbouwen of verdienen. Of het nu gaat over vertrouwen van leidinggevende naar medewerker of andersom of tussen collega’s onderling. Maar ook vertrouwen tussen klanten en het bedrijf en haar medewerkers. Vertrouwen krijg je of verwerf je door zelf betrouwbaar te zijn.

Vertrouwen is wederzijds en wederkerig. Dat blijkt uit onderstaand gesprekje tussen Vertrouwen en Betrouwbaarheid bij het koffie apparaat van een willekeurige organisatie:

“Hé Betrouwbaarheid, jij ook hier?” “Ja natuurlijk Vertrouwen. Waar jij bent, kun je mij ook vinden. Tenminste, meestal dan. Soms ben ik even weg. Maar het valt me op, dat als ik er niet ben, jij ook snel je spullen pakt.”

 “Weet je Betrouwbaarheid, het klopt volledig wat je zegt. Als jij er niet bent en ik jou niet kan zien, dan voel ik me niet meer op mijn plaats. Ik houd constant alles in de gaten. Maken ze geen misbruik van me? Ik trek me steeds verder terug, totdat ik volledig verdwenen ben. Zal ik je nog iets vertellen? Als ik dan eenmaal weg ben, vind ik het zo moeilijk om weer terug te komen. Het lukt me gewoon niet.  En als jij er bent, dan heb ik dat gevoel niet. Dan klopt het gewoon.” 

Vertrouwen praat verder: “Ik merk ook dat we samen veel meer voor elkaar krijgen. Ik heb zelfs gehoord dat als we er allebei niet zijn, alles in de soep loopt. Ik wil ons niet teveel credits geven, maar als wij er niet zijn, schijnen mensen hele gekke dingen te doen. Ze maken misbruik van elkaar, praten niet meer met elkaar, gaan hun eigen weg. En dat terwijl ze elkaar vaak zo hard nodig hebben. Ik snap er niets van.”

“Ja, ja, ik weet precies wat je bedoelt,” zucht Betrouwbaarheid. “Het is maar goed dat we er zijn. Kopje koffie?”

Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn het fundament voor een succesvolle samenwerking en onderneming.

Is het vertrouwen goed dan is dat nog geen reden om achterover te leunen. Vertrouwen is namelijk kwetsbaar. Beschadigd vertrouwen herstellen of terug verdienen kost vaak veel tijd en energie. Men zegt niet voor niets: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Dat is in de afgelopen jaren goed terug te zien in het bankwezen. Het herstel van het beschadigde vertrouwen verloopt heel langzaam. Daar gaat ontzettend veel tijd, energie en geld in zitten. Voorkomen is dus beter dan genezen.

7 tips voor het vergroten en behouden van vertrouwen

  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  • Wees open over dingen die je hebt beloofd, maar niet kunt nakomen. Realiseer je dat verbreken van beloftes meestal vertrouwen schaadt.
  • Zorg ervoor dat je non verbale communicatie en woorden hetzelfde zeggen.
  • Gééf vertrouwen, ook als het even wat minder gaat.
  • Wees open en eerlijk. Houd er geen dubbele agenda op na.
  • Verwoord je eigen belangen en behoeftes en houd rekening met die van de ander.
  • Durf je kwetsbaar op te stellen ten opzichte van anderen.

Vertrouwen is ook nodig om succesvol een verandering door te voeren en hobbels te nemen. En niet te vergeten om conflict aan te durven gaan. Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn onontbeerlijk bij een constructieve conflictoplossing.

Vertrouwen is als een boemerang. Wat je geeft, krijg je terug.

Bron: J. Kiewiet

Handtekening Christine